...

Науковий журнал
«МЕХАНІКА ТА МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ»

...
ISSN: 2618-0650 (Print)
ISSN: 2664-1364 (Online)


Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ №23478−13318 Р від 13.07.2018 р.

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи: Серія ДК №4515 від 01.04.2013 р.

Включено до Переліку наукових фахових видань України згідно наказу Міністерства освіти і науки України 26.11.2020 №1471 (категорія "Б")

Засновник і видавець: Одеська державна академія будівництва та архітектури

«Механіка та математичні методи» – це науково-технічний журнал, що є фаховим з технічних та фізико-математичних наук за спеціальностями:

  • 111 Математика;
  • 112 Статистика;
  • 113 Прикладна математика;
  • 121 Інженерія програмного забезпечення;
  • 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології;
  • 124 Системний аналіз;
  • 131 Прикладна механіка;
  • 192 Будівництво та цивільна інженерія.
Періодичність: виходить у березні та вересні (2 номера).

Мови видання: українська, англійська.

Індексація журналу:

Адреса

Одеська державна академія будівництва та архітектури

вул. Дідріхсона, 4, м. Одеса,
Україна, 65029

Тел: +38-048-729-86-26
Email: mmm@ogasa.org.ua