...

Науковий журнал
«МЕХАНІКА ТА МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ»

...
ISSN: 2618-0650 (Print)
ISSN: 2664-1364 (Online)


Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ №23478−13318 Р від 13.07.2018 р.

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи: Серія ДК №4515 від 01.04.2013 р.

Засновник і видавець: Одеська державна академія будівництва та архітектури

«Механіка та математичні методи» – це науково-технічний журнал, в якому публікуються статті і огляди з окремих галузей знать та спеціальностей:

11 Математика та статистика
  • 111 Математика;
  • 112 Статистика;
  • 113 Прикладна математика
12 Інформаційні технології
  • 121 Інженерія програмного забезпечення;
  • 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології;
  • 124 Системний аналіз
13 Механічна інженерія
  • 131 Прикладна механіка;
  • 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка;
  • 135 Суднобудування
Періодичність: виходить у березні, червні, вересні, грудні (4 номери).

Мови видання: українська, російська, англійська.

Індексація журналу:

Адреса

Одеська державна академія будівництва та архітектури

вул. Дідріхсона, 4, м. Одеса,
Україна, 65029

Тел: +38-048-729-86-26
Email: mmm@ogasa.org.ua